9 มิถุนายน 2560 คุณครู และนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวร่วมน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

9 มิถุนายน 2560 คุณครู และนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวร่วมน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี พระราชทานพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙