13 มิถุนายน 2560 โครงการเผยแพร่ธรรมะ พระธรรมทูต อ.กำแพงแสน สายที่ 2

13 มิถุนายน 2560 โครงการเผยแพร่ธรรมะ พระธรรมทูต อ.กำแพงแสน สายที่ 2 โดยมี นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 , ม.1 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม