13 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเด็กที่มีสภาวะเสี่ยงโรคอ้วน โดยคุณหมอและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังน้ำเขียว

13 มิถุนายน 2560 คุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเด็กที่มีสภาวะเสี่ยงโรคอ้วน โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวที่มีสภาวะเสี่ยงโรคอ้วนเข้าร่วมในกิจกรรม