15 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

15 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ประธานในพิธี โดยมีคณะครู นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมในพิธีการ