29 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู ดนตรี-นาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2560

29 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู ดนตรี-นาฏศิลป์ โดยมีคุณครูสันทัด เขียวคล้าย คุณครูณรงค์ เลิศศิรวรเมธ และนักเรียนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีการ