5 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณ วัดวังน้ำเขียว

5 กรกฎาคม 2560 ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนวัดวังน้ำเขียวเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์บริเวณ วัดวังน้ำเขียว