6 กรกฎาคม 2560 จนท.รพ.สต.วังน้ำเขียว ได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟัน และได้ย้อมสีฟันนักเรียน รร.วัดวังน้ำเขียว

6 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว ได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟัน และได้ย้อมสีฟันนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว