7 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร จัดโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

7 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร จัดโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมในกิจกรรม