13 กรกฎาคม 2560 ร้านธรรมนูญค้าไม้ เข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว

13 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวขอขอบพระคุณ คณะผู้ใหญ่ใจดีจากร้านธรรมนูญค้าไม้ ที่ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวทุกคน