19 กรกฎาคม 2560 ประชุมตัวแทนโรงเรียนขยายโอกาส เรื่อง การแข่งขันกีฬากลุ่มกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560

19 กรกฎาคม 2560 ประชุมโรงเรียนขยายโอกาส เรื่องการแข่งขันกีฬากลุ่มกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 โดยตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนคุณครู เข้าร่วมในการประชุม