27 กรกฎาคม 2560 กิจกรรม ภูมิพลังปัญญา ภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

27 กรกฎาคม 2560 นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานใน กิจกรรม