10 สิงหาคม 2560 คณะครูโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว เข้าร่วมศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ๑ ณ โครงการชั่งหัวมันและโรงเรียนเขื่อนเพชร จังหวัดเพชรบุรี

10 สิงหาคม 2560 นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว เข้าร่วมการศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ๑ ณ โครงการชั่งหัวมันและโรงเรียนเขื่อนเพชร จังหวัดเพชรบุรี