28 สิงหาคม 2560 กิจกรรมการอบรมเรื่อง ยาเสพติด

28 สิงหาคม 2560 กิจกรรมการอบรมเรื่อง ยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว