1 กันยายน 2560 พิธีเปืดกิจกรรมกีฬาภายใน ชาววังเกมส์2017

1 กันยายน.2560 พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน "ชาววังเกมส์2017" โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณเจิดพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม