6 กันยายน 2560 การประชุมสัมมนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูทั้งระบบและการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ณ แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม

6 กันยายน 2560 คณะครูผู้แทนคุณครูโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูทั้งระบบและการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ณ แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม โดยโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินการจัดบูธ