15 กันยายน 2560 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ประจำปีการศึกษา 2560

15 กันยายน 2560 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ได้รับเกียรติจาก คุณเจิดพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว เป็นประธานในพิธีการ โดยมี นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีการ