18 กันยายน 2560 พิธีเปิดกีฬาโรงเรียนขยาย สพป.นฐ.1 เกมส์ ณ สนามโรงเรียนวัดสระสี่มุม

18 กันยายน 2560 นายยงยุทธ์ พรานขุน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เป็นประธานเปิดกีฬาโรงเรียนขยาย สพป.นฐ.1 เกมส์ โดยมีท่านคณะกรรมการสถานศึกษามาร่วมพิธีเปิดงานกีฬา โดยมีโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกีฬาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในเขต สพป.นฐ.1 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 กันยายน - 22 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสระสี่มุม และ สนามกีฬา โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว