21 กันยายน 2560 ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มกำแพงแสน 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสระพัง

21 กันยายน 2560 ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มกำแพงแสน 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสระพัง