22 กันยายน 2560 นายยงยุทธ พรานขุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศีกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬากลุ่มกำแพงแสน 1 ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

22 กันยายน 2560 นายยงยุทธ พรานขุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศีกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬากลุ่มกำแพงแสน 1 ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน