3 ตุลาคม 2560 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

3 ตุลาคม 2560 นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว เป็นประธานในกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม