6 ตุลาคม 2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดวังน้ำเขียว

6 ตุลาคม 2560 นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดวังน้ำเขียว