7 ตุลาคม 2560 งานกฐินสามัคคี ณ วัดวังน้ำเขียว ปี 2560

7 ตุลาคม 2560 นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี รวมทั้งตั้งร้านในงานและช่วยเหลือทางวัด ณ วัดวังน้ำเขียว