13 ตุลาคม 2560 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวังน้ำเขียว

13 ตุลาคม 2560 นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว คณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวังน้ำเขียว