3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรม สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีการแสดงของนักเรียน ณ วัดวังน้ำเขียว

3 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีการแสดงของนักเรียน ณ วัดวังน้ำเขียว