9 พฤศจิกายน 2560 การสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา ชั้นตรี ขั้นโท ขั้นเอก ประจำปี 2560 โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว โรงเรียนบ้านดอนซาก โรงเรียนบ้านคลองตัน เข้าร่วมในการสอบ

9 พฤศจิกายน 2560 การสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา ชั้นตรี ขั้นโท ขั้นเอก ประจำปี 2560 โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว โรงเรียนบ้านดอนซาก โรงเรียนบ้านคลองตัน เข้าร่วมในการสอบ