17 พฤศจิกายน 2560 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวเป็นเจ้าภาพ กลุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

17 พฤศจิกายน 2560 นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว เป็นประธานศูนย์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนวัดวังน้ำเขียวเป็นเจ้าภาพ กลุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม