1 ธันวาคม 2560 การสอบ Pre O-NET ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

1 ธันวาคม 2560 การสอบ Pre O-NET ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว เป็นหัวหน้าสนามสอบของโรงเรียนวัดวังน้ำเขีย