15 ธันวาคม 2560 กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ช้างเผือกฟาร์ม จังหวัดราชบุรี

15 ธันวาคม 2560 กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ช้างเผือกฟาร์ม จังหวัดราชบุรี