26 ธ.ค.2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560

26 ธันวาคม 2560. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560 โดย นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว และคณะครู ได้มอบกระเช่าของขวัญให้ คุณเจิดพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว และอดีตผู้ใหญ่มงคล เปียหลิ่ม เพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ 2561