29 ธ.ค.2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

29 ธันวาคม 2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 คุณเจิดพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรม