3 ม.ค. 2561 จนท.จาก รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว

3 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้ามาตรวจสุขภาพ คณะครูโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ปี 2561