9 ม.ค.2561 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นร.ชั้น ป.1-3 ณ โรงเรียนการบิน

9 มกราคม 2561 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ แผนกฝึกการยังชีพ โรงเรียนการบินกำแพงแสน