12 ม.ค.2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนำอาหาร เครื่องดื่ม และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว