17 ม.ค.2561 การสอบ Pre O-NET ป.6,ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

17 มกราคม 2561 การสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว เป็นหัวหน้าสนามสอบของโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว