18 ม.ค.2561 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐิ์ ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว

18 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว โดยมี นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ