19 ม.ค.2561 การสอบ Pre NT ขั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560

19 มกราคม 2561 การสอบ Pre NT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว เป็นหัวหน้าสนามสอบของโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว