22 ม.ค.2561 คณะกรรมการประเมิน ตามนโยบาย สพป. นครปฐม เขต 1 กลุ่มกำแพงแสน 1

22 มกราคม 2561 คณะกรรมการ การตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว ตามนโยบาย สพป. นครปฐม เขต 1 โรงเรียนในกลุ่มกำแพงแสน 1 โดย นายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูให้การต้อนรับ