อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ
        ว.ข.

สีประจำโรงเรียน
 

         เขียว – เหลือง

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์แห่งปัญญาที่นักเรียนได้รับ และความโอบอ้อมอารีที่ชุมชนและโรงเรียนมีให้ซึ่งกัน
สีเหลือง หมายถึง เกียรติภูมิ ความรุ่งเรือง ความรอบรู้ ฉลาด ความรอบคอบ

สีเขียว-เหลือง หมายถึง มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาดในทางด้านปัญญา พร้อมทั้งยังความคิด และสัมปชัญญะ ครบถ้วน ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากชุมชนซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป


ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
         ต้นราชพฤกษ์  (ต้นคูณ)