ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
หมู่ 14 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351943 โทรสาร 034-351943

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว

...